Suden apokalypsi

  • Suden apokalypsi

”Ei mene kahta vuotta, kun susi tappaa ihmisen Suomessa” on lause, jota olemme kuulleet jo kohta neljä vuosikymmentä eli siitä asti, kun susi Suomessa rauhoitettiin. Lauseeseen ja sen ympärille on rakentunut eskatologia, joka on yhtäläinen minkä hyvänsä uskonliikkeen lopun ajan ennustuksien kanssa. Eikä pelkästään eskatologia, vaan myös se hurmos, jolla sanomaa saatetaan. Vielä, kun eskatologiaan sotketaan aimo annos politiikkaa, seilaakin pelastuksen laiva jo todella oudoilla jos vaarallisillakin vesillä. Tämän sain omin silmin nähdä reilu viikko sitten Köyliössä järjestetyssä suuressa susi-illassakin. Sitä ”ensimmäistä” uhria kiihkeästi ja malttamattomina odotellessa mantrataan Valerius Geistin teoriaa, milloin susi on ihmiselle vaarallinen aivan samalla tavalla, kuin Ilmestyskirjan heinäsirkkoja odotetaan nousevan kaivoista.

Pelolle ihmisuhrista on taustansa. Varmasti jokainen historiaan vähänkään tutustuneelle on tiedossa ensin vaikka Kivennavan-Terijoen, ja viimeisimpänä Mynämäen-Nousteen ne surulliset tapahtumat, jotka päättyivät jälkimmäiseen Nousiaisten Valpperin kylän tienoilla 2.1.1882 tehtyyn kaatoon. Tämän jälkeen susi oli Suomessa runsaslukuinen vielä kahden vuosikymmenen ajan, ennen kuin se onnistuttiin metsästämään sukupuuttoon 1900-luvulle tultaessa. Tuolloisen susikannan on arvioitu olevan jopa lähes kymmenkertainen tämän hetkiseen RKTL:n tekemään arvioon nähden. 1800-luvun susisurmia tarkastellessa on syytä muistaa minkälaisessa maailmassa silloin elettiin. Vuosisadan alussa elettiin ennen näkemättömän voimakasta väestönkasvun aikaa. Pelkästään 1820-luvulla väestön on tilastoitu lisääntyneen 36%:lla, vaikkakin myös tautikuolleisuus oli korkea. Voimakasta väestönkasvua seurasi suuri nälänhätä ja ensin hirvi ja tämän jälkeen myös metsäpeura metsästettiin sukupuuttoon maamme metsistä nälkää tyydyttämään. Uusien nälänhätien estämiseksi aloitettiin ekstensiivinen karjatalous ja suuret määrät metsiä ja soita raivattiin niityiksi. Lehmät eivät tietenkään päässeet niityille, ne olivat talvirehun tuotantoa varten. Karja laidunsi metsissä. Suden kanssa, jonka naapurina ihmiset olivat tottuneet elämään rinnan vuosituhansia, oltiin tultu tilanteeseen, joka synnytti uudenlaiset haasteet. Ihminen oli vallannut elintilan sudelta samalla, kun se oli vienyt siltä luontaisen ravinnon ja tarjonnut samalla tilalle helppoa saalista metsissä laiduntavien kotieläinten muodossa.

Jotta eskatologia olisi uskottava, sitä pitää täydentää, päivittää ja korjata ajan myötä kulloisiakin tarpeita vastaavaksi. Sekä Taajamasusi ry että useamman uskonalueen eskatologi Marko Lind yhden miehen yhdistyksineen ovat molemmat valistaneet kansaa siitä, että maassamme susisurmat eivät olisikaan päättyneet vuonna 1882, vaan 50 vuotta myöhemmin vuonna 1932 olisi susi tappanut ja syönyt tyttölapsen Puumalassa. Väite perustuu Helsingin Sanomien 1.3.1932 sivulla 6 olleeseen maaseutukirjeenvaihtajan uutiseen ”Susi söi tyttösen”. Uutinen on mielenkiintoinen, eikä yksinomaan siksi, että eikö Valpperissa kaadettu susi ollutkaan viimeinen historiamme tuntema ihmissyöjäpeto? Ensinnäkin suden tiedetään olleen hävitetty sukupuuttoon eteläisessä osassa maatamme kolme vuosikymmentä aiemmin. Toisekseen uutinen on kooltaan pieni, vaikka tuon ajan mittapuussa kyseessä olisi sensaatio. Olihan vielä tuolloin elossa aikalaisia, jotka varmasti muistivat Mynämäen ja Nousiaisten surmanvuodet.

Vielä, kun Taajamasusi ry:n puheenjohtaja Tiltu Nurminen oli valinnut Köyliön susi-iltaan omavalintaiseksi toiseksi kuvaksi diaesitykseen Helsingin Sanomien kyseisen uutisen, heräsi suunnaton uteliaisuus tarkistaa uutisen totuusarvo. Miksi tästä tapauksesta ei ole mainintaa sen enempää hyvinkin ansiokkaassa susisurmia käsittelevässä Antti Lappalaisen kirjoittamassa kirjassa Suden jäljet, kuin Pentti Mäensyrjän Hukka huutaa –kirjassakaan? Lähetin uutisen Puumalan seurakuntaan tiedustellakseni löytyykö ehkä kirkonkirjoista todistusvoimaa uutiselle. Sain vastauksen, tällaista ei ole tapahtunut Puumalassa. Valheelliselta tiedonvälitykseltä välttyäkseen yhdistysten olisi ehkä kannattanut tarkistaa ensiksi uutisen totuusarvo, mutta toisaalta faktojen tarkastamatta jättäminen kuvaa osuvasti yhdistysten suhdetta tietoon. 

Eskatologiaan uskovat ovat useasti vähemmistömarttyyrien osassa, ainakin omasta mielestään. Vähemmistönä heitä vainotaan ja kiusataan yhteiskuntarakenteen ylemmiltä asteilta ja tämä oikeauskoinen vähemmistö tietenkin voittaa kunnian kruunun kärsimystensä jälkeen. Näin myös susieskatologiassa. Nykytietämyksen valossa tiedetään mm. radiopantatutkimuksella todennetusti, että suden levinneisyyteen ja ekologiaan kuuluu keskeisesti dispersaaliksi kutsuttu ilmiö. Tämä tarkoittaa yksinkertaisuudessaan muuttoliikettä, jossa laumaan syntyvät pennut lähtevät vaeltamaan ja etsimään uusia elinalueita jopa useiden satojen kilometrien taipaleiden takaa.

Susieskatologiaan uskovat ovat vakaasti sitä mieltä, että dispersaalia ei ole olemassakaan, vaan susia siirretään ihmisten toimesta paikasta toiseen. He näkevät Ähtärin, Ranuan tai jopa Korkeasaaren eläintarhojen autojen ajelevan syrjäisiä metsäautoteitä ja laskevan eläintarhojen ylijäämäsusia vapaiksi autojen perässä olevista häkeistä. Myös helikoptereista ja mustista rekka-autoista on nähty susia istutettavan valmiiksi radioseurantapannat kauloissa. Tapausten silminnäkijät löytyvät siskon veljen kumminkaimoista ja hautuumailta. Taustalla piilee vankka pelko salaliitosta ja siitä miten kerrostalojen aina joko kolmansissa tai seitsemänsissä kerroksissa asuvat kaupunkilaiset haluavat tyhjentää maaseudun samalla tehden siitä tuottamattoman. Varmuudella tiedän ainakin Ähtärin eläinpuistosta olleen yhteydessä Taajamasuteen oikean tiedon merkeissä, mutta ilmeisen laihoin tuloksi. Usko on vankkumatonta myös tässä asiassa, eikä faktoille ole siten sijaa. Vähänkään uskossaan horjuvat voivat kuitenkin käydä päivittämässä tietonsa Ähtärin eläinpuiston websivuilla olevasta eläinten pitonormeista kertovasta linkistä.

Biologisen tutkimuksen ja tietämyksen lisäksi myös moderni geenitutkimus kuuluu vastustettaviin tieteenaloihin. Siinä missä DNA-analyysillä on rikostutkinnassa pystytty jo vuosien ajan yksilöimään pelkästä maasta löytyneestä tupakantumpista ihminen kuudesta miljardista lajikumppanista, uskovat susieskatologian kannattajat, että sutta ei voi erottaa koirasta muuten kuin morfologisin tutkimusmenetelmin. Kallonmittaustieteitä ei ole sovellettu ihmisiin vastaavissa määrin enää DNA:n keksimisen jälkeen juuri muussa, kuin ehkä paleontologisessa tutkimuksessa.

Tieteen kieltämisestä rakentuu myös pienoinen ristiriita. Susieskatologian allekirjoittaneet hyväksyvät sen tosiasian, että eläintarhojen sudet ovat oikeita susia. Taajamasusikin omilla kotisivuillaan esittelee Ähtärissä kuvattuja susia oikeina susina. Vääristymä tapahtuu kuitenkin siinä kohtaa heidän uskomuksessaan, että paitsi he ovat vakuuttuneita tarhasusien siirtoistutuksista ja vapautuksista luontoon, niin myös vapautuessaan nämä sukupolvien ajan eläintarhoissa eläneet susikannat muuttuvat hybrideiksi eli koiran ja suden sekoituksiksi.

Erityisesti Taajamasusi ry korostaa lasten turvallisuutta ja perustelee juurikin sillä toimintaansa. He ovat valinneet työkaluksi valistukselleen eskatologiassa keskeisimmän vaikuttimen eli pelon. Pelko on ihmiselle synnynnäistä ja lajityypillisenä ominaisuutena se kulkee meissä DNA:han kirjoitettuna sukupolvesta toiseen. Ilman pelkoa ihmistä tuskin enää olisikaan, koska pelko tekee ihmisen varovaiseksi kohdatessamme potentiaalisen uhkatilanteen. 

Pääministeri Katainen lausui juuri haastattelussa, että ihmisellä on oikeus pelätä sutta. Herää kysymys, onko ihmisellä myös vastuu ja velvollisuus pelätä? Oma mielipiteeni pelkoa tippaakaan väheksymättä on, että ei ole. Kyseenalaista on myös mikä oikeus pelko on, kuka haluaa pelätä? Varsinkin tilanteessa, jossa pelkoa pyritään pitämään yllä ja sitä lietsotaan tarkoituksellisesti, tämä kysymys on aiheellinen. Pelon lietsonnalla tarkoitan tässä yhteydessä lausetta, joka löytyy blogikirjoitukseni alusta. Pidän sanalla sanoen vastuuttomana luoda jatkuvia uhkakuvia, altistaa ihmiset hallitsemattomille pelkotiloille ja lietsoa vihaa pelon vastapainoksi. Se on kaikessa yksinkertaisuudessaan juurikin sitä henkistä väkivaltaa, joka on tuttua ja tavanomaista joissain uskonnollisissa yhteisöissä. ”Oikeutetun pelon” sijasta pitäisi keskustella oikeudesta pelkoa lieventävään ja ehkäisevään oikeaan tietoon ja oikeudesta välttyä pelottelulta.

Toki on olemassa mahdollisuus, että jokin villieläin, esim. susi, karhu tai hirvi, tappaa ihmisen, lapsen tai aikuisen. Lapsi voi kuolla myös esim. kaverin luistimen viiltäessä kaulavaltimon poikki liikuntatunnilla. Näin kävi vastikään Raumalla. Entä sitten? Ovatko lapset nyt velvollisia pelkäämään liikuntatunteja? Pidetäänkö Raumalla satoja ihmisiä vetäviä liikuntatuntipaneeleja, joihin tuodaan lapsia propagandapaitoihin puettuina? Ei. Hirvi fyysisesti hyökkäämällä tappoi marjastajan Ruotsissa muutama vuosi sitten, liikenteessä hirvi tappaa Suomessakin lähes joka vuosi. Karhu tappoi ihmisen Suomessa viimeksi 1990-luvulla ja on tämän jälkeen haavoittanut ihmistä Suomessa kahdesti. Suhtaudutaanko näihin eläimiin hysteerisesti? Ei. Vaaditaanko niiden kannan ajoa alle 120 yksilön? Ei. Järjestetäänkö suuria hirvi-iltoja? Ei. Muodostuuko näiden eläinten ympärille uskonlahkoa muistuttavia kansanliikkeitä, jotka käyttävät lapsia propaganda-aseinaan? Ei. Miksi ei? Voisiko tämä liittyä jotenkin esim. metsästyskoiriin, joita hirvet eivät tiettävästi syö?

Voidaan pohtia vertailun vuoksi mikä ihan oikeasti on ihmiselle ja varsinkin lapselle vaaraksi. Helsingin Sanomat uutisoi 7.1. ”Poikkeuksellisen monta lasta surmattu viime vuosina”. Uutisen mukaan vuosittain Suomessa kuolee henkirikoksen uhrina 120 ihmistä ja vuosien 2003 – 2012 välisenä aikana 48 alle 15-vuotiasta lasta 35:ssä eri teossa. Tiedän, että tämä ei kelpaa argumentiksi, jos halutaan todistella suden vaarattomuutta. Jos joka perheessä asuisi ihmisten kanssa villi susi, on tietysti mahdollista, että ne tappaisivat enemmän lapsia kuin vanhemmat.

Tässä kohtaa on kuitenkin pakko pysähtyä miettimään pitääkö lapset opettaa systemaattisesti pelkäämään omia vanhempiaan ja vaatia turvallisuussyistä vanhempien poistamista potentiaalisina riskeinä? Näinhän suden osalta jo Taajamasusi ry:n tyyppisissä ääriryhmissä toimitaan. Toisessa diakuvassaan Tiltu Nurminen esitteli Taajamasuden ehdotusta 150 metrin ampumalaiksi. Ehdotuksen ajatus on, että jokainen susi, joka tulee 150 metriä lähemmäksi taloa, voi kuka hyvänsä ampua ilman erillistä lupaa. Itse pienten lasten vanhempana ja ampuma-aseen omistajana kavahdan ajatusta siitä, että tällaista käytäntöä edes ehdotetaan. Kuka sen jälkeen takaa enää kenenkään turvallisuudesta, puhumattakaan pienten lasten turvallisesta koulumatkasta, jos ihmiset hysteerisinä ja peloissaan alkavat ampumaan luvalla asutuksen keskellä kaikkea mikä vähänkään voi muistuttaa heidän mielestään sutta? Nyt jo tiedetään tapauksia, joissa susihysteeriset ihmiset ovat ampuneet ties mitä eläimiä peloissaan ja vihoissaan. Tällä hetkellä Metsästyslaki nimenomaisesti kieltää ampumisen 150 metriä lähempänä asuinrakennuksista. Kiväärin luoti voi olla tappava vielä kilometrien päässä ampumapaikalta kimmokkeista puhumattakaan, eikä haulikkokaan vaaraton ase ole. Tiltu Nurmisen ystävineen olisi syytä uskonsokeudestaan huolimatta ymmärtää asian vakavuus ja olla valmiina kantamaan se valtava vastuu, jonka ehdotuksensa tuo mukanaan. 

Onko Taajamasusi ry eskatologiassaan liikkeellä yksin vai onko taustalla sittenkin jotain muuta kuin vanhempien aito huoli? Tuntuu merkilliseltä, mutta samalla mielenkiintoiselta miksi Taajamasuden tiedotteissa, kirjoituksissa ja taustavoimina esiintyvät samat henkilöt, jotka olivat hakemassa viime vuoden tammikuussa toteutettua jahtia, jossa yhden luvallisen suden lisäksi loppui myös Yläneen lauman alfanaaraan matka? Sattumaa tai ei, että taposta vastasi henkilö, joka omalla nimellään on ollut yhdessä jahtipäällikön kanssa hakemassa aiempiakin pyyntilupia ja perännyt lehdissä pihahavaintoja perusteeksi lupahakemukseen.

Vielä erikoisemmaksi kokonaisuus muodostuu, kun Suomen metsästäjäliiton toiminnanjohtaja levittää omalla allekirjoituksellaan jäsenilleen Taajamasuden tiedotteita, joissa puolustellaan rikollisuutta ja annetaan oikeutus törkeään metsästysrikokseen. Erikoinen kannanotto todellakin järjestöltä, jonka perustamistarkoitus edustajiensa mukaan oli mm. laittoman metsästyksen kitkeminen. Mikäli Taajamasusi onkin pelkkä bulvaani, joka se näyttäisi olevan, ajamassa moraaliltaan kieroutuneiden metsästäjien etuja, on lapsistaan susien takia huolissaan olevia vanhempia todella onnistuttu huiputtamaan ja varsin raskaasti.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (37 kommenttia)

Käyttäjän OssiOjutkangas kuva
Ossi Ojutkangas

Mitenkään erityisen maskuliinisena riittinä susien salametsästystä on vaikea pitää. Siinähän kuitenkin ihmisillä on melkoinen ylivoima, eikä siis varsinkaan nykyihminen ota juuri minkäänlaista riskiä sutta jahdatessaan. Toista on vaikkapa portugalilainen härkätaistelu, jossa nuoret miehet pyrkivät aseetta pinoutumaan härän päälle, jotta eläin väsyisi heidän alleen ja lyyhistyisi. Tuossa touhussa voi loukkaantua pysyvästi. Härkä kuitenkin jää henkiin vaikka nuoret miehet voittaisivatkin.

Metsästys ravinnon vuoksi on tietysti myös epäreilua, mutta sen oikeuttaakin ravinto. Ainakin jos oletetaan saaliseläintä olevan runsaasti saatavilla. Moni kaupunkilainenkin arvostaa metsästettyä lihaa - se jos mikä on eettistä evästä. Siksikin on sääli, että maaseudun ihmiset hyväksyvät varsin usein susien salakaadon. Se vain saa suomalaiset entistä nihkeämmäksi maaseudun ihmisiä kohtaan muissakin asioissa. Eikä asiaa auta yhtään se, että kiinni jäädessä itketään kuinka "etelän media" arvostelee. Näinkö tämä nyt sitten menikin, salametsästäjäparka onkin lopulta uhri? Mihin muihin rikoksiin syyllistyneitä pitäisi pitää samalla tavoin olosuhteiden uhreina vailla omaa vastuuta?

Veijo Turunen

Tuntuu täysin käsittämättömältä vouhkaaminen ja pelotteleminen susilla kun esimerkiksi autoilu on monikymmenkertaisesti suurempi uhka niin lapsille kuin aikuisillekin riippumatta siitä, missä he asuvat.

Myös koirat ovat huomattavasti suurempi riski, se kannattaisi jokaisen muistaa.

Kari Nortunen

Juurikin näin. Suomessa tulee äkkiä järjestää kansanäänestys siitä, mikä on suurin uhka lapsille, eikä sen jälkeen saa mistään muusta asiasta vouhkata eikä pelotella.

Kari Nortunen

Pari tyhmää kysymystä:

Voidaanko tästä päätellä, että kymmenkertainen susimäärä tappaa lapsia, mutta nykyinen määrä ei?

Mihin tuo kymmenkertainen määrä mahtuisi nyt, kun elintila susille ei ainakaan ole lisääntynyt 1800-luvusta?

Käyttäjän esahankonen kuva
Esa Hankonen

Olennaista ei kirjoitukseni kontekstissa ole susien määrä tai mihin tämä vastaava määrä mahtuisi nykyaikana, vaan pelolla manipulointi, uhkailu ja psyykkinen väkivalta sekä tietysti uskomuksellisuus. Voit miettiä miten keskeisiä vaikuttimia nämä ovat tarkoitushakuisuudessaan tai mikä on oikeutus kyseisten vaikuttimien käyttöön. Salliiko vaikka oma moraalisi tällaisen omissa uskomuksissasi ja tarkoituksissasi?

Kari Nortunen

Pelon lietsonta on perseestä, jos pelkoon ei ole aihetta. Jos noihin minun edellisiin kysymyksiin joku vastaisi viisaasti, niin tietäisin onko pelko turhaa vai ei.

Käyttäjän esahankonen kuva
Esa Hankonen

Onko pelon lietsonta sitten vähemmän perseestä, jos pelkoon on aihetta? Minusta ei, koska pelon lietsonta on hanurista aina oli pelkoon aihetta tai ei.

Piku Koo

Pelon ja vihan lietsonta voi olla lapselle isokin taakka, enemmin tai myöhemmin. Isäni, evakko Laatokalta, puhui aina ryssistä miten ne pitäisi voissa paistaa, ja miten siellä p* haisee ja balalaikka soi. Ja kertoi uudestaan ja uudestaan, miten venäläiset sotilaat tulivat tupaan ja kamppasivat isoäidin niin, että tältä katkesivat molemmat jalat. Sen lisäksi perhe tietenkin joutui luopumaan kauniista saarestaan ja muuttamaan keskelle vierasta kulttuurialuetta (Länsi-Suomi).

Mitä voi seurata, jos lapsi kasvatetaan tuollaisessa ilmapiirissä vihaamaan ja pelkäämään? Millaisen minäkuvan ja itsetunnon susista meuhkaavan, jopa rikoksiin sekaantuvan aikuisporukan keskellä kasvaminen hänelle kehittää?
Millainen luontokuva lapselle kehittyy? Vain bambejako tulee suosia?
Lapsi ehkä saattaa hyvinkin kuulla susista positiivisiakin asioita, mutta tätä ei saa ilmaista, tai saa kuulla olevansa väärässä. Näinkö kasvatetaan terveitä ja vahvoja maalaislapsia vuonna 2013 ?

Käyttäjän Viljamikinnunen kuva
Viljami Kinnunen

Kiitoksia erinomaisesta kirjoituksesta.

Enpä tiennytkään tuosta Metsästäjäliiton tj:n levittämästä kirjeestä, mutta liiton lähinnä Jahti-lehdessään julkituoma susiasenne on vituttanut jo pitkään. Tietysti liitto on jäsenkuntansa äänitorvi, mutta kahtiajakoa voimistava ja entisestään ruokkiva linja ei pitkällä tähtäimellä todellakaan aja metsästjäjien parasta, minkä luulisi kuitenkin olevan liiton päätehtävä. Liiton linja lisää kielteisiä asenteita metsästystä kohtaan.

Mutta jotain positiivista, viimeaikoina Jahti-lehdessä on esitetty rakentavaakin toimintaa RKTL:n suuntaan aiemman juoksuhautojen syventämisen sijaan. Samaan aikaan tehtävillä alueellisilla susilaskennoilla voitaisiin susien määrästä saada arvio jonka kaikki hyväksyvät, siinä olisi jo pohjaa luottamukseen ja sopuun.

Sanna Hakkyra

Hukkaan menee nyt hyvä vahva viha, joka läpi ihmiskunnan historian on ollut yhteisöjä koossapitävä voima. Tässä sodassahan on pohjimmiltaan kyse ihan samasta ilmiöstä kuin uskonnossakin. On se luotu uhka perkele tahi sushukka, rivejä se tiivistää ja mölinää aiheuttaa. Lisäkulmaa keskusteluun voisikin tuoda sosiologit. Alueilla joilla susi on vain satunnainen läpikulkija, tiivisteään rivejä vihaamalla vaikka kyytä tai kissaa.

Marko Lind

Kirjoitit Esa:
"Lähetin uutisen Puumalan seurakuntaan tiedustellakseni löytyykö ehkä kirkonkirjoista todistusvoimaa uutiselle. Sain vastauksen, tällaista ei ole tapahtunut Puumalassa. Valheelliselta tiedonvälitykseltä välttyäkseen yhdistysten olisi ehkä kannattanut tarkistaa ensiksi uutisen totuusarvo, mutta toisaalta faktojen tarkastamatta jättäminen kuvaa osuvasti yhdistysten suhdetta tietoon. "

OMA KOMMENTTI:
Myös minä soitin tänään Puumalan seurakuntaan ja vastaukseksi sain, että asiaa on sieltä kyselty monelta taholta ja vastauksena he ovat antaneet tiedon, että uutisessa mainittu Puumalan Kuikkala sijaitsee ehkä Länsirannikolla Pyhäjärven lähettyvillä. Näin ollen Esa sinä sorruit antamaan tässä blogissasi joko ymmärtämättömyyttäsi tai tahallasi vääristynyttä tietoa joka on tuomittavaa. Sinä sorruit siis itse siihen, mistä meitä syytit (vink), joten oleppas hieman huolellisempi tulevaisuudessa. Huom. Uutisessa mainittu Puumalan Kuikkala ei seurakunnan mukaan olisikaan Puumalassa JONNE SINÄ SOITIT (tuplavink)vaan maantieteellisesti katsottuna muualla.

Kirjoitit Esa:
"Marko Lind yhden miehen yhdistyksineen"

OMA KOMMENTTI:
Yhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintäänkin kolme ihmistä, joten näiltäkin osin Esa osoitit kirjoituksellasi ymmärtämättömyytesi tai sitten yksinkertaisesti tarkoitushakuisesti pyrit tässä blogissa antamaan väärää tietoa asioista joka tietenkin on ymmärtämättömyyttä tuomittavampaa.

YHTEENVETONA:
Koko blogisi perustuu valheellisiin olettamuksiin kuten koko sudensuojelu yleensä ja tätä taustaa vasten suosittelen sinua lukemaan yhdistyksemme julkaiseman ja minun kirjoittajaman laajan tietoteoksen "Suden kahdet kasvot". Kirjan saat lainattua kirjastosta esim. os. http://kirjasto.kuopio.fi/work/tags?workId=b5d3ecb... JA KIRJAA VOIT MYÖS TILATA os. http://kansalaisaloite.kotisivukone.com/lomake.htm...

Ps. Muilta osin blogiisi vastaaminen lienee tyhmyyttä koska pitkä kirjoituksesi oli vain toistoa siihen, mihin olen törmännyt lukemattomilla keskustelufoorumeilla internetissä. Vain tyhjänpäiväisiä hokemia joilla ei ole mitään todellisuuspohjaa...

Yst. terveisin:
Marko Lind, Puheenjohtaja
SjL (Suurpedot ja Luonto ry)
http://suurpedotjaluontory.nettisivu.org/
Suden kahdet kasvot - kirjan kirjoittaja

Käyttäjän esahankonen kuva
Esa Hankonen

Marko Lind kirjoitti: "uutisessa mainittu Puumalan Kuikkala sijaitsee ehkä Länsirannikolla Pyhäjärven lähettyvillä."

Ensinnäkään Pohjanmaalla Pyhäjärven lähettyvillä ei "ehkä" sijaitse Puumalan Kuikkalaa tai kuten Hesaria siteeraten paria päivää myöhemmin Österbottniska posten kirjoitti "Kuikkala by in Puumala" eli Puumalassa Kuikkalan kylässä samma på finska. Ole ystävällinen ja osoita minulle kartalta tämä paikka "Pyhäjärven lähettyvillä", niin tarkistan myös sieltä. "Ehkä" ei myöskään anna minkäänlaista lisätodistetta väittämällesi. Päinvastoin korostaa tietämättömyyttäsi ja kertoo erittäin huonosta lähdekritiikistä, toisin sanoen sen totaalisesta puutteesta.

Kolme tai yksi, aivan sama silloin, jos ja kun yhdistyksen puheenjohtaja joutuu etsimään uutta puheenjohtajaa netti-ilmoituksella. Yleensä uusi puheenjohtaja valitaan vanhan tilalle yhdistyksen sisältä yhdistyksen kokouksessa, josta tiedotetaan sääntömääräisesti. Yleisin käytäntö on, kun puheenjohtaja jää sivuun kesken kauden ts. ilmoittaa erostaan, siirtyy puheenjohtajuus varapuheenjohtajalle ilman kokoustelua. Sinulta on useassa eri yhteydessä ja keskustelussa myös tiedusteltu yhdistyksesi jäsenmäärää, mutta et ole suostunut kommentoimaan. Näistä voi tyhmempikin tehdä omat johtopäätöksensä. "vink, vink ja vink"

Olen lukenut kirjasi (sain sen kaiken lisäksi ihan ilmaiseksi) ja totesin, että kirjasi on sitä samaa soopaa, jota olet jaksanut jauhaa vuodesta toiseen. Sitä en nyt juuri muista olisko siellä hieno seminologia-skenaariosi, mutta kuta kuinkin juurikin sitä tuttua Lindin Markoa.

Voisit vielä hieman sivistää minua ja kertoa mikä kohta erityisesti kirjoituksessani on vailla todellisuuspohjaa? Kentien eskatologiassa tunnettu ja käytettävä henkinen väkivalta, uhkailu ja pelotteluko? Siinä asiassa minun on kyllä pakko kehua sinua, olet siinä todella hyvä ja aktiivinen.

Marko Lind

Sinun tulee Esa osoittaa minulle kiistattomasti, että uutinen ei pitäisi paikkaansa - jos et tähän pysty, silloin et voi väittää uutisen olevan vain jokin "tekele" (tuplavink). Uutiseen liittyen; minä TIEDÄN sen olevan tosi ja mistä minä sen tiedän, niin se kyllä selviää sinullekkin kun uutista paremmin tutkit (tuplavink).

Mitä tulee yhdistykseen ja siihen, että tyhmempikin voi tehdä omat johtopäätöksensä niin totean vain: TYHMÄ VOI KYLLÄ TEHDÄ JOHTOPÄÄTÖKSIÄ MUTTA OIKEITA NE EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ OLE ;)

* Pyysit minua sivistämään itseäsi kirjoitukseesi liittyen ja otan tarkasteluun vain yhden kohdan (ajanpuutteen vuoksi en ota kantaa useampiin epäkohtiin). Kirjoitit Esa seuraavaa: "Tällä hetkellä Metsästyslaki nimenomaisesti kieltää ampumisen 150 metriä lähempänä asuinrakennuksista" JA TÄSSÄ ANNOIT harhaanjohtavaa tietoa koska metsästyslaki antaa luvan ampua esim. omasta asuinrakennuksesta (esim. haaskapyynti). Sivustolla http://www.riistainfo.fi/faqindex.mhtml?lang=fi&gr... esitetään kysymys: Kuinka lähellä asuttua rakennusta voi ampua riistaeläintä? ja tähän vastataan: "Ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa ei eläintä saa ampua 150 metriä lähempänä sellaista rakennusta, jossa asutaan." Ps. Tarkasta asia ja korjaa se kirjoitukseesi Esa (ihan vinkkinä)

(alla ote metsästyslaista)
25 §
Asutuksesta, viljelyksistä ja liikenneväylistä johtuvat rajoitukset

Ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa ampua 150:tä metriä lähempänä sellaista rakennusta, jossa asutaan.

Ilman alueen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa riistaeläintä ei saa etsiä pihasta tai puutarhasta eikä metsästystarkoituksessa saa kulkea viljelyksillä ennen kuin sato on korjattu tai koottu.

Riistaeläintä ei saa ampua rautatien tai yleisen tien yli eikä riistaeläimen tai ampujan ollessa tällaisella tiellä. Metsäkanalintua ei saa ampua myöskään sen tai ampujan ollessa yksityisellä tiellä.

Huom.
MUILTA OSIN EN YKSINKERTAISESTI JAKSA KOMMENTOIDA KIRJOITUSTASI koska siitä tulisi taas koko päivän "savotta" koska blogisi sisältää niin paljon virheellistä tietoa. Edellä mainittuun viitaten ymmärrät varmaan, että tartuin vain muutamiin epäkohtiin ;)

JA LOPUKSI:
Pitää muuten kiittää Sinua kun kehuit minua aktiiviseksi ja hyväksi;
siispä kiitos :)

Käyttäjän esahankonen kuva
Esa Hankonen Vastaus kommenttiin #22

Riittää, että osoitan uutisointisi olevan väärää ja lähdekritiikkisi olematonta, kuten myös tein. Todistusvastuu alkuperäisen väitteen tehneenä ja tarkoitushakuisuutesi esille tuoneena on yksinomaa sinulla. Älä kierrä vastuutasi. Käytät muotoa "ehkä" ja väität "Kuikkala by i Puumala" olevankin paikassa, josta sitä ei löydy. Tämä jos mikä kertoo selvää faktaa siitä, että olet väitteinesi pahasti kaffeella. Laita toki vaikka selkeä karttalinkki kansalaisen rattapaikasta, niin päästään eteen päin. Haluaisin muistuttaa, että me elämme maantieteellisessä todellisuudessa, emmekä missään "mikämikämaassa". Marko uutisankkasi, tämä mitä väität todeksi, on satua! Tai kuten uutisessa toimittaja toteaa; "kirjeenvaihtajaa ei ole tavoitettu".

Denialistinen lauseesi "Uutiseen liittyen; minä TIEDÄN sen olevan tosi ja mistä minä sen tiedän, niin se kyllä selviää sinullekkin kun uutista paremmin tutkit (tuplavink)." menee osastoon 'liikkuvat maalitolpat'. Jos kerran TIEDÄT sen olevan tosi, osoita se myös minulle. Mutta koska tiedän tietosi olevan silkkaa hataraa huttua, minä puolestani TIEDÄN, että SINÄ ET SIIHEN KYKENE (triplavink). Vielä, kun TIEDÄN vielä, että egosi ei kestä sinun olevan väärässä, laitetaan vielä pari vinkkiä päälle.

Marko, minä tunnen metsästyslain ja ampuma-aselain erittäin hyvin, ja luvat kunnossa olevana metsästäjänä minun pitää nämä tunteakin. Siitä on sinun turha saivarrella. Olet tapasi mukaan irottanut tämän 150 metriä siitä asiayhteydestä, jota kritisoin. Voin tietysti kysyä oletko sinä valmis ottamaan vastuun, jos aletaan ampumaan kenties nopeastikin liikkuvia kohteita isolla kaliiberilla asutusalueella tai mitä olisit mieltä, olisitko ihan huoleton, jos minä tulisin hirvikiväärilläni ampumaan sinne teidän kerrostalonne pihamaalle?

Marko Lind Vastaus kommenttiin #23

Esalle:

Missä ja miten sinä olet pystynyt osoittamaan ylipäätänsä mitään järkevää? En minä ole ainakaan sellaista lukenut (vink). Kun viittasit tuohon jo kauan sitten tehtyyn uutiseen, niin senkään (huomaa sana senkään, vink) suhteen et ole pystynyt esittämään muuta kuin oletuksia joita minä olen joutunut oikaisemaan.

Sitten vielä lopuksi ilkeät väittää tuntevasi metsästyslain vaikka olen osoittanut sinun olevan siitä tietämätön mitä tulee 150 metrin ampumamatkaan. Ja ihan loppuvinkkinä; minä en asu kerrostalossa :)

Ps. Minä asun rivitalossa ja taidanpa mennä nyt saunaan :)

MUUTEN, ihan hienoa, että olet oppinut keskustelustamme jo vink- sanan käytön ;) Tästä on hyvä jatkaa.

Käyttäjän esahankonen kuva
Esa Hankonen Vastaus kommenttiin #24

Järkevyys on tietysti mielipidekysymys ja teikäläisen blogit, kirjat ja kannanotot ym. lukeneena olen muodostanut niistä ja järkevyydestä omat argumentoidut johtopäätökseni. Sinulla tietysti on oikeus omiin mielipiteisiisi, mutta niistä sinun pitää Marko Lind myös kyetä vastaamaan muullakin tavalla, kuin laittamalla uusiksi Suomen maantieteen tai rakentaa argumenttisi denialismin varaan. Uskottava argumentointi, kun ei ole mäkipujottelua. Niin kauan kuin sillä tiellä kuljet, ei sinua ota kukaan vakavasti jatkossakaan tai ainakaan sen enempää, kuin mitä olen blogissani sinulle tilaa uhrannut.

Ja itse asiassa mitään oletuksia et ole oikaissut, esittänyt vain saivartelua asiayhteydestä irrotettuun 150 metrin ampumasääntöön ja tuonut lisännyt ehkä-sanan hälventämään entisestään Hesarin vuoden -32 uutisen uskottavuusarvoa. Tästä olet nyt yrittänyt rimpuilla irti mitä ihmeellisimmillä väistöliikkeillä. Mutta hei, tästäkin ehkä selviät, kun laitat vaikka reippaana miehenä sen karttalinkin "ehkä" sinne Pyhäjoen seudulle. Eikö olekin helppo ja reilu selkärankaa osoittava ratkaisu!

Ai olet muuttanut, se on hienoa jo ihan kennelinkin puolesta. Vielä taidetaan kuitenkin mennä asetelmassa Marko Lind kaupunkilainen luonnonsuojelija ja Esa Hankonen maaseudun metsästäjä. Sama kysymykseni ampumisesta koskee kuitenkin myös tätä rivitaloasi ja sen piha-aluetta. Kysymys voidaan tietysti asettaa myös toisin päin eli mikä tekee kovilla taajamassa ammuskelusta turvallista?

Käyttäjän esahankonen kuva
Esa Hankonen Vastaus kommenttiin #26

Poistin Marko viimeisen kommenttisi keskustelun ohi menevänä asiattomuutena. Pyysin sinulta karttalinkkiä blogisi http://markolind.puheenvuoro.uusisuomi.fi/97059-on... paikkaan, jonka väität olevan joku muu kuin Puumalan Kuikkala (lehtileike kuvassa sekä HS uutinen blogissani). Muut viestit harkitsen asiattomuuksina ennen, kuin vastaan suoraan kysymykseeni rehellisesti. Eli pelkkä karttalinkki riittää.

Marko Lind Vastaus kommenttiin #28

Miten se on keskusteluun mennyt asiattomuus jos kommentissani käsittelin sitä, että sinä olet susiensuojelija ja kuulut luontoliiton susiryhmään etkä mikään metsästäjä vaikka metsästyskortin omistatkin?

KOSKA et selvästikkään pysty asialliseen keskusteluun, katson omalta osaltani keskustelun päättyneeksi. Ei ole mitään järkeä jatkaa kun sinä poistelet kirjoituksiani.

JOS tahdot keskustella susiasioista täysin puolueettomalla maaperällä, niin tervetuloa perustamaani keskusteluryhmään SUS SENTTÄS facebookissa. Siellä ei poistella mielivaltaisesti kirjoituksia (tuplavink) vaan kaikki saavat esittää näkökantansa.

Ps. Se, että poistit kirjoitukseni osoittaa minun olevan oikeassa ja sinun väärässä. Et yksinkertaisesti pystynyt keskustelemaan ASIOISTA ja siksi poistit kommenttini joka osoitti kiistattomasti tarkoitusperäsi. TÄMÄ KESKUSTELU OLI SIIS TÄSSÄ MINUN OSALTANI...

Jos uskallat (mitä epäilen) tulla avoimelle keskustelufoorumille facebookiin, niin nähdään Sus Senttäs ryhmässä ;) Odotan siellä :)

Käyttäjän esahankonen kuva
Esa Hankonen Vastaus kommenttiin #29

Vaikka kuuluisin Varsovan liittoon ei tee tyhjäksi sitä, että sinulla ei ole kompetenssia vastata kysymykseeni. Toisekseen, en kuulu Luonto-Liiton susiryhmään. Olen kuulunut, mutta en kuulu enää. Aitatalkoisiin osallistun vastaisuudessakin ja siitä olen saanut pelkkää kiitosta laidunkarjan kasvattajilta. Syy miksi en kuulu enää, on minun henkilökohtainen asiani, eikä kuulu sinulle sen paremmin kuin muillekaan. Edelleen pidän kuitenkin heidän paikkaansa Satakunnan suurpetoneuvottelukunnssa.

Olen myös Satakunnan luonnonsuojelupiirin hallituksen jäsen ja Rauman seudun luonnonystävät ry:n (SLL) puheenjohtaja. Kuulun myös Lounais-Satakunnan riistanhoitoyhdistykseen, mutta en Suomen metsästäjäliittoon. Olen tehnyt maitteni osalta sopimuksen seuran kanssa, joka ei sekään ole SML:n jäsen. Ei nämä mitään salaisuuksia ole, mutta eivät kuulu tähän keskusteluun. Kuten ei sekään, mitä kristillisdemokraatti Imatran sosiaali-ja terveyslautakunnan jäsen Marko Lind teki 75 000 eurolla. Julkinen tieto sekin. Tiesitkö muuten, että myös Suomen metsästäjäliitto on Suomen Luonnonsuojeluliiton jäsen ja SLL:n jäsenistä metsästää 10%, kun koko maan metsästäjien osuus väestöstä on 7%:n luokkaa?

Kiitos kutsusta, mutta en aio liittyä facebookiin vain siksi, että saisin keskustella kanssasi jossain keskusteluryhmässä. Se näköjään onnistuu täälläkin (quadravink).

Epäselväksi jäi mitä en pysty perustelemaan, koska et ole edes kysynyt minulta ensimmäistäkään perustelua mihinkään. Syytös on siis aiheeton. Sen sijaan sinä et ole osoittanut olevasi väittämäsi mittainen edes siinä, että olisit uskaltanut laittaa näkyviin edes yhtä karttalinkkiä. Se kertoo enemmän kuin tuhat sanaa uskottavuudestasi.

Myös minun osaltani keskustelu kanssasi sai olla tässä tällä kertaa. Palata asiaan toki voit, mutta karttalinkin kera kiitos! Saivartelut ja asian sivuun menemiset voit jättää facebookryhmääsi. Oman blogini moderaattorina aion myös pitää yllä edes jonkinlaista tasoa jatkossakin.

Piku Koo Vastaus kommenttiin #29

>>>>>>>> Ps. Se, että poistit kirjoitukseni osoittaa minun olevan oikeassa ja sinun väärässä.>>>>>>>>>>

Aika omahyväinen kaveri, kaiken lisäksi.

Piku Koo Vastaus kommenttiin #23

Markon kanssa menee vähän viihteeksi aina (*kovaa naurua*). Mutta menisikö nyt Markokin asiaan eli ITSE BLOGIN aiheeseen, eikä MANIPULOISI tuttuun tyylinsä keskustelua ? KIITOS !

Käyttäjän RogerHommas kuva
Roger Hommas

Jos on nähnyt vihaisen koiran joskus, niin ymmärtää miksi sutta pelätään, varsinkin laumassa !

Salakaadetut sudet pohjanmaalla ei löydy riistakeskuksen tai riista ja kalatutkimuslaitoksen kartasta..
Miksi ? Mistä ne ilmestyi ?

Porvoossa kuvattiin AHMA kesällä riistakameralla..
Mistä se sinne tupsahti ?
Korkeasaarestako ?

Miten Suomella on varaa tutkia hevosliha DNA:ta kun ei ole varaa testata karhun ja suden DNA:ta paskakasoista ja saada selville montako niitä oikeasti on ??

Käyttäjän esahankonen kuva
Esa Hankonen

Pari oikaisua, jos sallinet. Ensinnäkin Perhon sudet löytyivät RKTL:n viime vuoden kanta-arviosta. Kyseessä oli keltaisella palluralla merkattu pari, joka kaiketi penikoi kanta-arvion julkaisun jälkeen. Tämän vuoden arviossa siellä olisi ollut vihreä pallukka.

Ahma Porvoossa kuulostaa kieltämättä aika eksoottiselta. Miksi ei riistakameran omistaja teettänyt asiasta uutista? Olisi todella mielenkiintoista nähdä kyseinen kuva. Kuva on kaiketi toimitettu ainakin Riistakeskukselle, jolloin havainnon pitäisi näkyä myös Tassu-tietokannassa.

Pelkästään sudenpaskoja laskemalla ei saada selville susien määrää. DNA-tutkimuksia suden geenirakenteesta tehdään Oulun yliopistossa koko ajan ja kyllä niitä on ulosteistakin onnistuttu eristämään.

Piku Koo

Roger, jos se ahma oli supikoira?

Käyttäjän RogerHommas kuva
Roger Hommas

Tassu toimi aikaisemmin hyvin, mutta kun ei saa tappolupaa sudelle joka pyörii keskellä kylää, niin Tassun kirjoittelu jää tekemättä.

Mitä se hyödyntää jos tutkimuslaitos tietää että kylässä on susi ja sitä ei saa poistaa ??

Jos ei laita havaintoa Tassuun niin salakaadosta ei kukaan tiedä mitään, jos ei osaa kaivata mitään ??

Sama juttu oli pohjanmaalla !
Havainto oli 2 sudesta "naapuripitäjässä" ja kuitenkin 7-8 suden laumasta makasi 3 kuollutta "väärässä kylässä" ??

Yhteistyö metsästäjien kanssa ei toimi jos metsästäjät joutuu katsomaan kun susi juoksee koulutaxin perässä !!

Käyttäjän esahankonen kuva
Esa Hankonen

Ei tassuun kirjatut havainnot ole käsittääkseni kovinkaan merkitykseksellisiä kaatoluvan hakemiselle tai myöntämiselle, kuin ehkä korkeintaan tarkentavina detaljeina. Tassu on käytännössä RKTL:n työkalu, kun taas luvat käsittelee riistakeskus. Jotta luvan voi saada, pitää olla muutakin, kuin pelkkä Tassuun kirjattu havainto, jos sillä on edes aina merkitystäkään. Se, että väittää suden juoksevan koulutaksin perässä, ei riitä. Pitää olla vähintäänkin selkeä näyttö. Pelkät jäljetkään eivät riitä lupaperusteiksi, vaikka 'pyörisi' käytännössä missä. Tästä on turha syyttää tutkimuslaitosta. Samoin, mikäli ei Tassuun tehdä merkintöjä, on se omiin muroihin lorottamista, jos näyttöjä suden olemassa olosta halutaan. Hyvän tuntuman lupaperusteisiin saa, kun tutustuu lupapäätöksiin. Ne ovat ihan julkisia asiakirjoja.

Käyttäjän RogerHommas kuva
Roger Hommas

Nyt olet väärässä !
Olen hakenut ilveslupaa ja ilves-susi-karhu-ahma on sellaisia mitkä laitetaan Tassuun.
Jos haet lupaa ja Tassussa ei ole havaintoja niin ei tuu mittään !
Pentuhavainnot ovat niitä mitkä pitäisi löytyä.
Jos ei ole "jälkikasvua", pentuja, niin ei varmasti saa lupaa vähentää kantaa ( jos ei ole "rahallista"vahinkoa syntynyt )
Se että ilves syö kaikki kauriit ei ole "vahinko"...

Käyttäjän esahankonen kuva
Esa Hankonen

"Jos haet lupaa ja Tassussa ei ole havaintoja niin ei tuu mittään"

Ei tietenkään. Tarkoitin, että pelkät tassuhavainnot eivät takaa luvan myöntymistä ja jos tassuun ei kirjata, ei voida myöskään taata, että alueella olisi kyseisiä petoja, koska niistä ei ole havaintoja. Miksi lupa pitäisi kohdentaa sellaiselle alueelle, jossa ei elikoita ole? Kirjaamattomuus on juurikin sitä oman murokupin tahrimista, mikä näkyy sitten mm. juuri näin.

Piku Koo

Parhaimpia kirjoituksia aiheesta, kiitos.
Kyselit mistä tämä hulluus nousee. Nousiaisissa sijainnut kotkan ruokintpaikka poltettiin , autonrenkaita viilletään.

Olen varma, että tiedän syyn.
Koiraeläimet ovat intohimoja herättäviä eläimiä. Pienet ja kiltit koirat ovat söpöjä, mutta isojen koirien kanssa ollaan nyreempiä ja tarkempia. Pieni koira saa istua tuolilla, tulla jopa kauppaan ja uimarannalle. Isolle koiralle, jos noin tekee, soitetaan poliisi - vaikka iso olisi kuinka hyvin sosiaalistettu ja koulutettu.

Muutama vuosi sitten vaadittiin milloin rottweilereitä, milloin pitbulleja piikille ja täyskieltoon. Ilmestyi nimienkeruulistoja, joissa haluttiin koira-ajokorttia. Tämä buumi pyyhkiytyi kertalaakista unohduksiin, kun Länsi-Suomessa tajuttiin yks'kaks' että siellä on susia. Saatiinpa niin kaiken syntipukiksi oikein tosikoira, mitäpä ovat enää Huugon tai Roopen tekemiset tämän rinnalla. Ovatko ilta-aviisit enää heistä aikoihin kirjoittaneetkaan ? Eivätkö koirat enää tönikään vanhuksia sairaalakuntoon ja tapa toisiaan ?

Olkaamme onnellisia, ainakin koiran maine on puhdistettu.
Vai onko sittenkään. Seuraava trendi on jo kulman takana - koirasudet, nuo suorastaan paholaismaiset häntäheikit. Se on vaarallinen, koska "se ei pelkää ihmistä". Kuulostaa tutulta. . .

Piku Koo

Länsi-Suomalaiset, milloinka teillä järjestetään ensimmäiset susikarnevaalit ? Tulisin minäkin sillä tekosyyllä kylään ja vanhaa kotiseutuanikin katsomaan. Muinaiset roomalaiset, jotka muuten panivat merkille koirien "ne" himot, antoivat sille nimeksi lupa (lat. lupus). Toivottavasti heidän noitansa ja pappinsa eivät kuitenkaan asettaneet siihen mukaan sellaista kirousta, että Suomenk katkera, voimia vievä ja yhä surullisemmaksi käyvä debatti ei koskaan loppuisi. Minä pyydän toivon ja ihan rukoilen teitä Suomen kansa, menkää itseenne, ottakaa rauha sydämiimme ja kuulkaa luonnon viisautta, joka teistä jokaisesta löytyy. Tehdään tarvittavat päätökset yhdessä, ei kanssaihmisiä kiusaten ja lakeja rikkoen.
On kevät, sudetkin nauttivat, miksei siis myös me. Karnevaalit pystyyn; roomalaiset viettivät sudenpäivää helmikuussa.

Käyttäjän RogerHommas kuva
Roger Hommas

Suden päivää kuullostaa kivalta :)
Mikä olisi "infallsvinkeli" sellaiselle ?
Joku maksaa " Sudelle ruokaa"-seuralle jäsenmaksun ja toiset ampuu Noptel:illä susitauluja ? ;)
En ole nähnyt ahma-kuvaa, mutta tuttu mies kertoi siitä ja luotan hänen arvioonsa.
Ei nyt mitään "kymppi-uutisten kevennyskameraryhmää" haluta sinne....
Onko muuten se toinen Korkeasaaren ahmoista tullut esille jo ?
Kävin kattomassa syksyllä ja 1 puuttuu....Hän kun ruokkii niitä ei ole nähnyt 2 moneen viikkoon silloin...?

Piku Koo

Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa on härkäfestivaaleja, Intiassa Ganesha - elefanttipyhiä ja Pohjois-Amerikassa vietetään vuosittain säänennustamisen (kuulema) osaavan murmelin päivää. Tässä vain pieni esimerkki siitä, miten ihminen on aina etsinyt inspiraationsa luonnosta. Miksei sitä inspiraatiota voisi etsiä Suomessakin vaihteeksi hyvää tarkoitukseen, eikä tuhlata elämäänsä ja energiaansa vihassa ja katkeruudessa rypemiseen ? Tietenkin suomalaiseen luonteeseen kuuluu tietty synkkyys, en aio sitä kieltääkään, mutta eikö juuri silloin susi sopisi hyvin sitä symboloimaan ? Sudellahan on kuitenkin kaksi päätä: toisaalta se on viisas koira, toisaalta paha peto. Mikäpä sen rikkaampi lähtökohta tällaiselle uusvanhalle kulttuuriselle juhlalle, joita maassa ei nyt liikaakaan ole.

Käyttäjän JaakkoYlikotila kuva
Jaakko Ylikotila

Tuo Puumalan tappajasusi vuodelta 1932 on kovin sitkeähenkinen kaveri. Uusi Suomi (siis se sanomalehti, ei tämä internetsivusto) uutisoi tapauksesta 2.3.1932 ja jo 5.3.1932 ilmoitti uutisen perättömäksi. Susi ei siis ollut syönyt ketään, mutta jostakin syystä tätä oikaisua ei koskaan näissä yhteyksissä mainita. Myös Helsingin Sanomien tiedän uutisoineen samoin, mutta minulla ei nyt ole vuoden 1932 Hesareita käsillä, joten en voi tuota oikaisun päivämäärää tarkistaa. Todennäköisesti se kuitenkin oli 5.3.1932.

Käyttäjän LeenaIivonen kuva
Leena Iivonen

Erittäin hyvä kirjoitus, jossa ollaan täysin asian ytimessä. Valeita, pelonlietsontaa, oikean tiedon sensurointia. Ja kaikki vain muutaman metsästyskoiran tähden. Jos ihmisten turvallisuus oikeasti kiinnostasisi vähääkään. Tiedotuksen pääpainoalue olisi ehdottomasti siinä miten itsensä ja omaisuutensa voi suojata. En ole kuitenkaan juuri havainnut tämän yhdistyksen tiedottavan esimerkiksi ilmaisista petoaidoista tai siitä, että oikeasti vaaralliset eläinyksilöt poistuvat jo nykyjärjestelmässä ilman erityisiä lupamattelyita poliisilain nojalla. Tarkoitushakuisuus on siis niin ilmeistä, että oikein hirvittää.

Käyttäjän RogerHommas kuva
Roger Hommas

Jep ! Tarkoitus olisi että jäniskoiria ei tapeta omassa häkisään tai ajossa: Ei ihmeellisempää. Varo Leena että 3 spåra ei mee huti tai joudut springaa sen kiinni ;)

Käyttäjän LeenaIivonen kuva
Leena Iivonen

Missä viipyvät neuvot siitä miten susiturvallien koirahäkki rakennetaan? Missä viipyvät neuvot siitä millä alueilla koiraa ei ole viisasta laittaa metsään? Näistä olisi viisasta lähteä liikkeelle jos niiden koirien hengissä pitäminen oikeasti kiinnostaa. Jos taas prioriteetit ovat jossain muualla, voidaan toki kouhkata ihan mistä vaan.

Toimituksen poiminnat